Text Size

Proiectul

 

Durata proiectului

Din 11-01-2012 până –la 12-31-2014 (2 ani).

Rezumatul proiectului

Strategia Europeană privind persoanele cu dizabilităţi 2010-2020 are ca element cheie sprijinul pentru accesul total în educaţie şi pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Aceste scopuri nu au fost atinse în multe ţări europene şi în afara Europei. Lipsesc concepţii potrivite şi eficace. În acest scop, proiectul T-EST va transfera conceptul ANGAJĂRII ASISTATE, un concept elaborat şi de succes care are asigură accesul deplin pe piaţa muncii şi în formarea profesională a grupului ţintă.
Bazat pe un set de metode pentru planificarea şi implementarea ANGAJĂRII ASISTATE, care a fost dezvoltat în cadrul unui Proiect de Parteneriat Leonardo da Vinci, atenţia se va îndrepta pe transferul conceptului în Bulgaria, România şi Turcia. Angajarea asistată va avea un efect pozitiv enorm asupra participării pe piaţa muncii, formării profesionale şi integrării persoanelor cu dizabilităţi În plus, ea va sprijini cele trei ţări participante în atingerea scopurilor Strategiei europene privind persoanele cu dizabilităţi 2010-2020 în domeniul formării profesionale şi pe piaţa muncii.
Pentru garantarea succesului procesului de transfer, după analiza iniţială din ţările ţintă va urma adaptarea setului de metode pentru angajarea asistată la sistemele şi cerinţele naţionale respective. Pe durata unei faze de implementare de probă partenerii vor urmări îndeaproape efectele şi impactul transferului. În plus, procesul de transfer va fi incorporat în ţările primitoare într-o campanie de sensibilizare pentru a furniza informaţii detaliate companiilor, instituţiilor care supraveghează piaţa muncii, organizaţiilor de formare şi asociaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Este foarte important ca oamenii să înţeleagă conceptul angajării asistate pentru a-i asigure eficienţa, precum şi exploatarea eficientă a proiectului.

Scopurile şi obiectivele proiectului

Scopul principal al proiectului este transferul abordărilor şi metodelor Setului de metode pentru angajarea asistată în ţări şi regiuni în care nu funcţionează un astfel de sistem. Pentru asigurarea transferului de inovaţie în mod fluent şi durabil, proiectul T-EST urmăreşte următoarele obiective:

  • Cercetarea şi definirea detaliată a situaţiei angajării asistate a persoanelor cu dizabilităţi din ţările de transfer (Bulgaria, România şi Turcia).
  • Adaptarea şi modificarea culturală a conţinutului setului de metode pentru angajare asistată bazată pe situaţia de fond şi pe necesităţile ţării de transfer.
  • Traducerea conţinutului setului de metode în limbile ţărilor de transfer.
  • Instruirea instructorilor de transfer şi implementare din ţările de transfer în vederea înlesnirii folosinţei setului de metode şi pentru însoţirea procesului de transfer în ţările respective.
  • Implementarea conţinutului setului de metode în ţările de transfer.
  • Evaluare şi adunare de feedback legat de transferul de activitate în vederea adaptării pentru viitor şi a dezvoltării continue al conţinutului setului de metode.
  • În ţările de transfer, planificarea şi implementare unei campanii de sensibilizare despre angajarea asistată, despre Strategia europeană privind persoanele cu dizabilităţi 2010-2020 şi despre efectele strategiei asupra formării profesionale, precum şi asupra pieţii muncii.

Prin implemenatare acestor obiective vom putea asigura transferul unui concept existent şi testat despre formarea profesională şi tranziţia către piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi. Situaţia din ţările incluse va putea fi ameliorată semnificativ.

Rezultatele proiectului

Printre rezultatele proiectului se vor număra:

  • Seturi de metode pentru angajarea asistată adaptate la cerinţele respective din Bulgaria, România şi Turcia.
  • Un program de instrucţie pentru instructorii de transfer în cele trei ţări în vederea sprijinirii procesului de transfer şi implementare.
  • Trei implementări probă ai angajării asistate în cele trei ţări.

Impactul scontat este îmbunătăţirea clară a calităţii în privinţa accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin programe de formare profesională şi angajare asistată din Bulgaria, România şi Turcia.