Text Size

Партньорски срещи

 

Първа партньорска среща| 6-7 Декември, 2012г, | Грац, Австрия

Първата партньорска среща се проведе в периода 6 – 7 Декември 2012г. в град Грац, Австрия.
Домакин на срещата бе най-голямата организация по осигуряване на заетост за лица с увреждания в Австрия „Юрген ам верк“, която е и координатор на проекта. Бяха подробно дискутирани проектните цели, задачи, както и процесите по осъществяването на програмата по всеки един работен пакет. Координаторът на проекта представи Инструментариумът за осъществяване на подкрепена заетост, както и бе проведена работа по групи за да се създадат въпросници за събиране на обратна връзка и идентифициране на нуждите на потребителите, който процес ще се проведе през следващите месеци във България, Румъния и Турция.

 

 

Icon: Download   За да изтеглите ДНЕВЕН РЕД на срещата, моля натиснете върху синята икона.
Icon: Download   За да изтеглите ПРОТОКОЛ от срещата, моля натиснете върху синята икона.
Icon: Download   За да изтеглите Презентация на инструментариума, моля натиснете иконката

 

 

 

Button: To Top

 

Втора Партньорска среща | 20-21 Юни 2013г. | Меркуреа Чук/Чикзереда, Румъния

Работни сесии

На 20 и 21 юни 2013г, партньорите по проекта Т-ЕСТ се срещнаха в красивият планински град Меркуреа Чук/Чикзереда (Румъния). Работните сесии бяха изключително важни, тъй като касаят адаптирането и дообогатяването на Инструментариумът за осъществяване на подкрепена заетост въз основа на резултатите от проведените интервюта във България, Румъния и Турция – страните, в който ще се проведе и пилотното въвеждане.
В процесът на идентифициране на нуждите от адаптиране бяха въвлечени хора с увреждания, организации на/за хора с увреждания, нестопански организации, ресурсни центрове, обучителни институции и държавни власти. Общо 77 респондента бяха включени в окончателния сравнителен доклад, който обобщава резултатите и прави препоръки за адаптация. Той е наличен на всички партьнорски езици и ще бъде на разположение скоро на проектният уебсайт. По този начин се гарантира устойчивото прилагане на резултатите в новите трансфериращи държави.

 

 

Услуги за лица с увреждания в Чикзереда

В рамките на партньорската среща бе проведена и учебна визита в неправителствената организация "Szent Agoston", която предоставя дневни грижи и обучение за лица с увреждания, както и Асоциацията на хората с увреждания в област Харгита, която осигурява защитена заетост на лица с увреждания с производство на свещи, трикотаж и шивашки изделия.

 

 

Работа по експертни групи

Участниците във втората партньрска среща бяха разделени на две експертни групи, в които имаше по един представител от трансфериращите страни – България, Румъния и Турция. Всяка една група имаше за цел да направи аргументирани предложения за адаптиране на инструментът за подкрепена заетост. Комбинацията от теоритичните разработки с практическият наръчник е много сложен процес, но въпреки това партньорите се договориха на известни промени, както и добавянето на някой нови теми към съществуващото съдържание. В момента продължава работата по същинската промяна в Английската версия, като първата обновена версия ще бъде готова през месец Септември. Окончателната версия ще бъде удобрена през месец Ноември 2013г..

 

 

Социално-културна програма

Партньорите по проекта посетиха обща работна вечеря на открито с традиционни ястия по склона на планината Харгита. Районът е добре известен със своите минерални и лечебни бани; минералните води се използват за редица лечебни процеси. Освен това те имаха възможност да видят как се приготвя един от най-ценните унгарски ястия - Секлер.

 

 

Icon: Download   За да изтеглите Дневния ред, моля натиснете иконката
Icon: Download   За да изтеглите Протокола от срещата, моля натиснете иконката
Icon: Download   За да изтеглите Предварителния документ, моля натиснете иконката

 

 

 

Button: To Top

 

3та среща в Пловдив, България – 16-17 януари 2014г.

Работни единици

Третата партньорска среща по проекта се състоя на 16 и 17 януари, 2014г., в България. В първия ден, организациите обмениха информация за различните дейности в отделните страни. Освен това, партньорите докладваха за кампаниите за повишаване на осведомеността в България, Турция и Румъния.
След междинния доклад, създаден през ноември 2013 г., проекта беше вътрешно и външно оценяван по отношение на съдържанието, организацията и резултатите. Координаторът на проекта представи обобщени резултатите от оценяването.
Най-много време от срещата бе посветено на обсъждането за въвеждането на инструментариума за Подкрепена заетост в трансферните страни. Наставниците са обучени и организациите са минали през процеса на избор на хората, които трябва да бъдат подкрепени. Фокусирайки се върху завършването на цялата фаза по въвеждането и оценяването на инсрументариума до юни 2014 г., участниците планираха отделните етапи на изпълнение в рамките на процеса. До юни 2014 г. наставниците ще могат да прилагат концепцията в отделните държави и по този начин да допринесат за подпомагане на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.
На финала, партньорите по проекта започнаха да планират голямата заключителна международна конференция, която ще се проведе на 19-ти септември 2014 в Измир (Турция).

 

 

Работно посещение

В края на втория ден, партньорите посетиха "Национален център за рехабилитация на слепи" в Пловдив. НЦРС е институция за ресоциализацията на хора със зрителни увреждания. Центърът осигурява основна рехабилитация и професионално обучение на хора със зрителни увреждания от цялата страна.
Институцията работи активно с родители и близки на хора с увредено зрение; тя е база за провеждане на практика и преквалификация на студенти от специалностите "социална педагогика" и "специална педагогика" в пловдивските и софийски университети В НЦРС, се подготвят инструкторите по рехабилитация ,които покриват нуждите на общините в България, ССБ и неправителствени организации от цялата страна. НЦРС е консултант на местните власти по отношение на центровете за рехабилитация на хора с увредено зрение.

 

 

Icon: Download   За Дневен ред, моля, кликнете върху бутона за изтегляне.
Icon: Download   За Протокол от срещата, моля, кликнете върху бутона за изтегляне.

 

 

 

Button: To Top

 

4-та среща / 17 и 18 септември 2014г. / Измир, Турция.

На 17 и 18 септември, 2014г. в Измир (Турция) партньорите по проекта се срещнаха на последната международна среща по проекта.
По време на работната среща бяха представени резултатите от оценяването на периода на изпълнение, които са базирани на отзивите и обратната връзка на наставниците по изпълнението и външите партньори по проекта. По време на интерактивните работни сесии, партньорството обсъди по-нататъшното използване и устойчивостта в трите страни за трансфер - България, Румъния и Турция. Освен това, благодарение на събраната информация, бяха обсъдени и приети идеи за преразглеждане на транснационалните ръководствата на трите страни.

 

 

 

Icon: Download   За Дневен ред, моля, кликнете върху бутона за изтегляне.
Icon: Download   За Протокол от срещата, моля, кликнете върху бутона за изтегляне.

 

 

 

Button: To Top

 

Първи семинар за наставници по трансфера 24ти и 25ти Септември 2013 Грац, Австрия

През септември 2013 се проведе първия семинар за наставници по изпълнението на трансфера. През двата дни, участниците от Румъния се запознаха с начина, по който Концепцията за Подкрепена Заетост се реализира концептуално в Австрия като цяло, и в частност в Jugend am Werk.
Целта на семинара бе частниците да се обучат и да станат наставници за трудова помощ и професионално ориентиране в Румъния. Освен това, се опитахме да повишим осведомеността относно голямата гама от възможности за работа на хора с увреждания. Чрез интензивен обмен на идеи, няколко екскурзии до съоръженията в рамките на Jugend am Werk и извън него, и конкретно обучение върху методите, направихме огромна стъпка от етапа на изпълнение и в трите страни за трансфер (България, Румъния, Турция).
Бяха предвидени и следващите стъпки. Ние сме уверени, че в края на нашата пилотна фаза през юни 2014 г., ние ще бъдем в състояние да докладваме за успешно реализирания процес в приемните страни.

 

 

Button: To Top

 

2-ри Обучителен семинар за наставници по изпълнението |
10 и 11 декември 2013г. | Грац, Австрия

Вторият семинар за наставници по изпълнението също се състоя в Грац. Участници от България и Турция бяха обучени да прилагат концепцията за Подкрепена Заетост.
Двудневния семинар се занима със същите проблеми като първият, проведен през септември 2013 г. Освен теоретичната работа, участниците посетиха интегративни работилници за професионално обучение и aкадемията на “Team Styria Werkstätten GmbH".

 

 

Button: To Top

 

3-ти Обучителен семинар за наставници по изпълнението |
5 и 6 юни 2014г. | Измир, Турция

В Измир се проведе третия семинар за наставници по изпълнението. Избрана група от служители от Конак Ис-кър бяха обучени да прилагат концепцията за ПЗ.
По време на интерактивния двудневен семинар, наставниците се съсредоточиха върху персоналния подход, както и върху възможните начини за по-нататъшната интеграция на хората с увреждания в Турция.

 

 

LOGIN