Text Size

Добре Дошли!

 

Една от ключовите цели на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. е да предостави на хората с увреждания пълен достъп до образованието и пазара на труда. Но в много европейски страни все още липсва подходяща и надеждна концепция за решение на пролема. Проектът T-EST се трансферира точно с тази цел – да се приложи добре разработената и успешна концепция за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ.

Проектът по трансфер на иновации T-EST е базиран на набор от инструменти за планиране и осъществяване на подкрепена заетост. Основната идея стояща зад концепцията е да се позволи пълен достъп до пазара на труда и до професионално обучение на хората с увреждания. T-EST се съсредоточава върху България, Румъния и Турция, тъй като подкрепена заетост в тези страни почти не съществува. След изпълнението на целите, проектът ще доведе до огромно подобрение на участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания, и в същото време ще доближи тези страни към постигането на целите на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.

LOGIN