Text Size

Ortaklar

Koordinatör Kurum

Jugend am Werk Steiermark GmbH
Graz, Avusturya

Logo: Jugend am Werk SteiermarkJugend am Werk, Styria eyaletindeki en büyük sosyal hizmet kurumlarından biridir. Eyaletin her tarafında, Jugend am Werk’in 600 den fazla çalışanı engelli bireylerin bakımı ve entegrasyonları, genç yetişkinlerin eğitimi, istihdam, erken müdahale ve kriz girişimi alanlarında hayata bakış açıları yaratır. Kişiye özel ve yenilikçi hizmetleri, müşterilerini tam odak noktasına koyması ve uzun yıllardır olan deneyimi; kar amacı gütmeyen ve Avrupa ISO 9001:2008 standardı sertifikasına sahip olan Jugend am Werk’in çalışmalarının ayırt edici özelliğidir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, JaW’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

Ana Ortaklar

EASPD- Avrupa Engelli Bireylere Hizmet Sağlayıcıları Birliği
Brüksel, Belçika

Logo: EASPDEASPD bütün Avrupa ve bütün engelliler genelinde 10 000 hizmet sağlama kuruluşunu temsil eder. Temel amacı etkili ve yüksek kaliteli hizmet sistemleri aracılığıyla engelli bireyler için fırsat eşitliğini desteklemektir. Çalışmaları etki, yenilik ve bilgi olmak üzere birbiri ile bağlantılı üç ayak üzerine kuruludur. Kendini bu işe adamış dört daimi kurulu, daimi çalışma grupları ve geniş ağı sayesinde EASPD projenin çıktılarını tüm Avrupa’da uygulamak ve tüm Avrupa’ya yaymak için mükemmel kaynaklara sahiptir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, EASPD’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

Dobriç Ticaret Odası
Dobrin, Bulgaristan

Logo: CCI DobrichBulgaristan Dobriç Ticaret ve Sanayi Odası, Dobriç bölgesindeki en büyük iş destek kuruluşlarından biridir ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odaları ağına bağlıdır. Dobriç Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve bölgedeki diğer işletmelerin çıkarlarını yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde destekler, teşvik ve temsil eder. Oda hem hayat boyu öğrenmede, işbirliğinde, yenilik projelerinde, dil çeşitliliğini ve kültürler arası değişimi desteklemekte hem de sınır ötesi iş birliği programlarında derin bir tecrübeye sahiptir. Dobriç Ticaret ve Sanayi Odası çözüm yaklaşımları, yöntem bilim düşünceleri ve ulusal uygulamalar gibi konular üzerinde yoğunlaştığı kadar proje sonuçlarının yayımlanması ve değerlendirilmesi konularının da üzerinde yoğunlaşır.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Dobriç Ticaret ve Sanayi Odası’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

ZGURA-M
Plovdiv, Bulgaria

Logo: ZGURA-MZGURA-M, faaliyetlerinin tamamı engelliler ve yaşlılara (55+) yönelik olan bir danışmanlık firmasıdır. Firma 2000 yılında Plovdiv’de kurulmuştur ve bu güne kadar gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetleri ile yılda 7000’den fazla kişiye ulaşmıştır. ZGURA-M ekibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeleri koordine etmiş ve Bulgaristan Ulusal Ajansı “İnsan Kaynakları Gelişimi Merkezi” tarafından iki kez Kalite Sertifikası ile ödüllendirilmiştir. Kurumun şimdiye kadarki faaliyetleri Avrupa boyutunda işgücü piyasasının reel gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim ve öğretime yönelik yenilikçi programlarla ilişkilidir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, ZGURA’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

FormAzione Co&So Ağı
Floransa, İtalya

Logo: formAzioneFormAzione Co&So Ağı Floransa ilinde bulunan on sosyal kooperatiften oluşan bir konsorsiyumdur. Kamu kurumlarının kamu alımlarında çalışan bu kooperatifler kendi adlarına sosyal hizmetler sağlarlar. Bağlantılı kooperatiflerden yaklaşık 700 kişi ile birlikte, FormAzione Co&So Ağı Floransa şehri ile mutabık olarak engelli bireylerin şirketlerde meslek edinmelerini destekler. FormAzione Co&So Ağı Floransa’daki beş Devlet Meslek Okulu ile güçlü bir ortaklık geliştirmiştir. Ayrıca AB projelerinde de süregelen tecrübeleri vardır. Avrupa ISO 9001:2008 standardı sertifikasına sahiptir ve Toskana bölgesinde eğitim sağlayıcısı olarak akredite edilmiştir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, FormAzione Co&So Ağı’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita (DGASPC)
Miercurea Ciuc, Romanya

Logo: DGASPCDGASPC Harghita İl Meclisi’nin Sosyal Bölümü’dür. 750 çalışanı bakım merkezlerinde bakım sosyal hizmetini 1300 engelli çocuk ve engelli yetişkine sunar. DGASPC’nin iki bakım merkezi ve psikiyatrik rahatsızlıkları olanlara yönelik bir tedavi merkezi vardır. Korunan evler ağı kapsamında, DGASPC iş bulmaya ve özel okullardan gelen, ailesi olmayan gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını desteklemeye çalışır. Ayrıca DGASPC aileleri ile birlikte yaşayan 7 000 den fazla engelli bireyi işgücü piyasasına dâhil etmeyi amaçlar. DGASPC hem birçok PHARE ve Regio projelerini hem de ulusal projeleri idare etmektedir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, DGASPC’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

T.C. Konak Kaymakamlığı
İzmir, Türkiye

Logo: TC KonakKonak Kaymakamlığı ilçedeki eğitim, sağlık, kültür ve turizm ile ilgili bütün faaliyetleri düzenleyen ve denetleyen bir yerel kamu kurumudur. Konak İzmir şehrinin üçüncü büyük ilçesi ve iş merkezidir. Konak hem birçok Ticaret ve Sanayi Odası’na hem de çok sayıda büyük şirket genel merkezine ev sahipliği yapar. Konak Kaymakamlığı projenin hedef kitlesine iyi bir erişim sağlayan bu odalarla ve şirketlerle yakın bir ilişki içerisindedir. Konak Kaymakamlığı iki Leonardo da Vinci programı projesine katılmıştır ve çalışanlarının merkezi Hayat Boyu Öğrenme Programı projelerinde büyük bir tecrübeye sahiptir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Konak Kaymakamlığı’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi
Ankara, Türkiye

Logo: Six PointAltı Nokta Körler Derneği 1950 yılında kendisi de görme engelli bir akademisyen olan Mithat Enç ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. 1958 yılında Kamu Yararı statüsünü kazanmıştır. Altı Nokta Körler Derneği görme engelli bireyler ve aileleri için Ankara’da bir rehabilitasyon merkezi kurmuş faal bir kuruluştur. Ayrıca, Türkiye’nin farklı illerinde dört kurumun kurulmasına destek sağlamıştır.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Altı Nokta Körler Derneği’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

Destekleyici Ortaklar

Bundessozialamt Landesstelle Steiermark
Graz, Avusturya

Federal Sosyal Büro engelli bireylerin kariyer yapılanması içine dâhil edilmelerinden sorumludur. Federal Sosyal Büro çok sayıdaki ağ bağlantılı teklifleri düzenler ve destekler. Hizmetleri hem şirketlere hem de çalışanlara yöneliktir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Federal Sosyal Büro’nun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

Çocuk Kalp Vakfı – Dobriç
Dobriç, Bulgaristan

1993 yılında kurulan Çocuk Kalp Vakfı – Dobriç ebeveynler, doktorlar, kardiyologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenler gibi çocuklarda kalp rahatsızlıklarından kaynaklanan problemlerle alakası olan herkesi bir araya getirir. Temel amacı; tam sosyal katılım ile, çocukların yaşam kalitesini artırmaktır.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Çocuk Kalp Vakfı – Dobriç’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

COMUNE DI FIRENZE
Floransa, İtalya

Floransa Belediyesi Spor ve Sosyal Hizmetler Bölümü şehrin sosyal problemleri üzerine odaklanır. Hizmetler yaşlı ve engelli bireylere, akıl sağlığı sorunları olanlara, göçmenlik geçmişi olan bireylere, uyuşturucu ve alkol bağımlılarına yöneliktir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, belediyenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Floransa, İtalya

Confcooperative İtalya’daki en büyük iki kooperatif birliğinden biridir. Toskana’nın dokuz ilinin hepsinde bulunur. Kapsama göre, Confcooperative yedi federasyona ayrılır.

 

MGK Danışmanlık
Ankara, Türkiye

Uluslar arası bir danışmanlık şirketi olan MGK proje yönetimi, teşkilat yapısı, ağ oluşturma, kişisel gelişim, kurumsal geliştirme vb. gibi konularla alakalıdır. MGK eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, MGK’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ankara, Türkiye

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevi yaşlı ve engelli bireylerle ilgili politika ve strateji oluşturma faaliyetlerini ulusal seviyede düzenlemektir. Müdürlük hedef kitlenin sosyal hayata tam katılımını hedefler.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, müdürlüğün internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

 

Button: To Top

 

Resigned partners

Marie Curie Derneği
Filibe, Bulgaristan

Logo: MCAMarie Curie Derneği’nin faaliyetleri farklı tür ve seviyelerde engelleri olan bireylerin özellikle de istihdam, mesleki oryantasyon, danışma ve eğitim alanlarına yöneliktir. Ayrıca dernek yaşlıların yaşamlarının üçüncü evreleri boyunca birilerine bağımlı olmadan yaşama becerilerini geliştirmek için yaşlı bireylerle de çalışır. Marie Curie Derneği’nin takımı eğitim, öğretim ve istihdam ile ilgili konularda derin bir bilgiye sahiptir. Dernek yılda 7 000 den fazla kişinin dâhil olduğu çok sayıda ulusal ve uluslar arası projeyi de idare eder ve yardımcı koordinatörlüğünü yapar.

Icon: Link   Daha fazla bilgi almak için, Marie Curie Derneği’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
Icon: Download   Ortağın sunumunu indirmek için tıklayınız.