Text Size

Proje

 

Proje Süresi

1.11.2012 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar (2 yıl)

Proje Özeti

Engelli bireylerin eğitime ve işgücü piyasasına tam olarak erişebilmelerini sağlamak 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin en önemli alanlarından biridir. Birçok Avrupa ülkesindeve dahasında - bu gereksinimler hala karşılanmadı. Uygun ve etkili destek kavramları hala yok. Bu nedenle, T-EST projesi, hedef grubun hem işgücü piyasasına hem de mesleki eğitime tam erişimini sağlayan son derece detaylı ve başarılı bir anlayış olan DESTEKLİ İSTİHDAM kavramını transfer edecektir.
Daha önceki bir Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi kapsamında geliştirilen Destekli İstihdamın planlanması ve uygulanması aracına dayalı olarak, hedef bu kavramın Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye transfer edilmesidir. Özellikle bu ülkelerde engelli bireylerin işgücü piyasasına ve mesleki eğitime katılmalarına ve entegrasyonlarına Destekli İstihdamın son derece önemli bir olumlu etkisi olacaktır. Buna ek olarak, bu proje bu üç ülkenin 2010-1020 Avrupa Engellilik Stratejisinin mesleki eğitim ve işgücü piyasasıyla ilgili alanlarındaki hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.
Başarılı bir transfer süreci sağlamak için hedef ülkelerdeki ilk incelemeyi destekli istihdam aracının ilgili ulusal sistemlere ve gereksinimlere uyarlanması takip edecektir. Kapsamlı bir pilot uygulama aşaması süresince ortaklar transferin etki ve sonuçlarını yakından izleyeceklerdir. Ayrıca, şirketlere, işgücü piyasası kurumlarına, eğitim kuruluşlarına ve derneklere engelli bireyler hakkında detaylı bilgi sağlamak amacıyla bütün transfer süreci alıcı ülkelerde bir farkındalık yaratma kampanyasıyla içi içe olacaktır. İnsanların Destekli İstihdam kavramını anlaması bu kavramın etkililiğini, ve dolayısıyla, projenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Projenin asıl amacı geliştirilmiş ve denenmiş Destekli İstihdam Aracındaki yaklaşımları ve araçları şu anda böyle sistemleri mevcut olmayan ülkelere ve bölgelere transfer etmektir. Düzgün ve sürdürülebilir bir yenilik transferi sağlamak için T-EST projesi aşağıdaki hedefleri izlemektedir:

  • Engelli bireyler için istihdam desteği ile ilgili olarak hedef(transfer edilecek olan) ülkelerde (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) araştırma yapılması ve bunun arka planındaki durumun detaylı tanımlaması
  • Hedef ülkelerin tanımlanan arka plandaki durumuna ve ihtiyaçlarına dayanılarak destekli istihdam aracının içeriğinin uyarlanması ve kültürel değişimi
  • Destekli istihdam aracının hedef ülkelerin dillerine çevrilmesi
  • Hedef ülkelerdeki transfer ve uygulama koçlarının(eğitmenlerinin) destekli istihdam aracını kullanmaları ve ilgili ülkelerdeki transfer sürecine başarılı bir şekilde katılmaları için eğitilmeleri
  • Hedef ülkelerde destekli istihdam aracı içeriğinin uygulanması
  • Transfer faaliyetinin ve destekli istihdam aracının gelecekteki gelişimi hakkında değerlendirme ve geri bildirim toplanması
  • Destekli istihdam ve 2010-1020 Avrupa Engellilik Stratejisi ‘ne ilişkin bunun hem mesleki eğitim ve öğretime hem de işgücü piyasasına etkileri ile ilgili olarak hedef ülkelerde bir farkındalık yaratma kampanyası planlanması ve uygulanması

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesiyle engelli bireylerin mesleki eğitimi ve işgücü piyasasına geçişleri için mevcut ve iyice denenmiş kavramın transferi sağlanacaktır. Projeye dâhil olan ülkelerde mevcut durumda önemli bir ilerleme sağlanabilir.

Proje Çıktıları

Projenin çıktıları şunlardır:

  • Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki ilgili gereksinimlere uyarlanan destekli istihdam araçları
  • Transfer ve uygulama sürecini desteklemek için bu üç ülkede transfer koçlarına(eğitmenlerine) yönelik eğitim programı
  • Bu üç ülkede destekli istihdamın üç pilot uygulaması

Öngörülen etki Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de mesleki eğitim ve öğretim ve destekli istihdam vasıtasıyla engelli bireylerin işgücü piyasasına erişebilmeleri bakımından net bir kalite iyileştirmesidir.