Text Size

Резултати

 

Работен Пакет 2 - Управление на качеството

В контекста на работата по европейски проекти, оценяването може да се разглежда като процес, който:

  • подкрепя проекта и действа като проверка на това дали целите са постигнати;
  • позволява резултатите да бъдат подобрени въз основа на преценка относно стойността и качеството на проекта,
  • опростява вземанетo на решения дори и за фундаментални промени, стига да са необходими.
Icon: Download   За изтегляне: Наръчник за управление на качеството

 

 

Работен пакет 4 - Експлоатация и стратегия за устойчиво развитие

Целта на фазата на експлоатация е да се намерят възможности за устойчиво използване на подхода на Подкрепената Заетост в системите и пазарите на труда на целевите страни България, Румъния и Турция. За това беше необходимо да се определи стратегия, която да осигури изпълнението на концепцията за Подкрепена заетост след като трансфера на проекта приключи.

Icon: Download   За изтегляне: Експлоатация и устойчиво развитие на резултатите

 

 

Чрез Анализ на Заинтересованите страни се идентифицират лица или групи, които биха могли да се възползват от концепцията или да допринесат за нейното развитие.

Icon: Download   За изтегляне: Отчет за Заинтересованите страни
Icon: Download   За изтегляне: Отчет за Заинтересованите страни - Приложение за България
Icon: Download   За изтегляне: Отчет за Заинтересованите страни - Приложение на България 2
Icon: Download   За изтегляне: Отчет за Заинтересованите страни Приложение за Румъния
Icon: Download   За изтегляне: Отчет за Заинтересованите страни Приложение за Турция

 

 

 

 

 

 

 

На ваше разположение е вече стратегията за устойчивост и експлоатация на проекта.

Icon: Download   За изтегляне: Стратегия за устойчивост и експлоатация

 

 

Бяха организирани три семинара за осигуряване на устойчивост и експлоатация:
България: 1 Септември 2014г. в Пловдив - 62 участника.
Румъния: 29 Април 2014г. в Харгита - 80 участника.
Турция - 16 Октомври 2014г. в Измир - 500 участника.

Icon: Download   За изтегляне: Доклад за проведени семинари по устойчивост и експлоатация

 

 

С цел предоставяне на повече информация за дейностите по устойчивост и експлоатация бе създаден финален доклад.

Icon: Download   За изтегляне: Финален доклад за устойчивост и експлоатация

 

 

Работен пакет 5 – Анализ на Адаптацията

N25: Анализ за идентифициране на потенциалa за адаптация на инструментариума за Подкрепената Заетост.

Icon: Download   За Английска версия, моля натиснете върху върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За Българска версия, моля натиснете върху върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За Унгарска версия, моля натиснете върху върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За Румънска версия, моля натиснете върху върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За Турска версия, моля натиснете върху върху синята икона в ляво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N26: Доклад и приложение за потенциална адаптация и приложение.

Icon: Download   За обобщена версия, моля, натиснете върху бутона за изтегляне.
Icon: Download   За анекс към обобщената версия, моля натиснете върху бутона за изтегляне.

 

Работен пакет 6 – Подготовка за трансфер и адаптация

Подготвихме двудневен семинар за наставници по изпълнението на трансфера. В първия семинар участваха 5 наставника от Румъния. Втори семинар бе проведен през месец Декември 2013г. Участваха 10 участника от държавите, трансфериращи услугата на подкрепена заетост - България и Турция. Трети семинар бе организира и за участниците от Измир на 5-6 Юни 2014г. В него взеха участие представители на Ишкур Конак, които ще пилотират за първи път услугата на подкрепена заетост.

Icon: Download   За изтегляне: Дневен ред на семинара I
Icon: Download   За изтегляне: Дневен ред на семинара II
Icon: Download   За изтегляне: Дневен ред на семинара III

 

 

 

 

Повече информация за проведените семинари може да намерите в нашия блог. Моля, използвайте следният линк.

 

N27 - N29: Инструментариум за осъществяване на подкрепена заетост, адаптиран за България, Румъния и Турция.

Icon: Download   За изтегляне: Работна версия на инструмент за подкрепена заетост - България
Icon: Download   За изтегляне: Работна версия на инструмент за подкрепена заетост - Румъния (версия на румънски език).
Icon: Download   За изтегляне: Работна версия на инструмент за подкрепена заетост - Румъния (версия на унгарски език).
Icon: Download   За изтегляне: Работна версия на инструмент за подкрепена заетост - Турция

 

РП7: Пилотно въвеждане на услугата по подкрепена заетост

По време на този работен пакет се осъществи реалното прилагане на услугата по подкрепената заетост в страните България, Румъния и Турция. Като въведение към етапа на изпълнение бе създаден инструмент за обратна връзка, които осигури пълен запис на придобития опит от първото тестване на услугата в трите партньорски държави. Въз основа на това трудовите коучъри, които бяха предварително обучени за това предизвикателство, започнаха прилагането на стъпките, предоставени от националните ръководства за подкрепена заетост.
В рамките на тази фаза, всяка страна-партньор въвлече хора с увреждания в тестването на концепцията, както и организации от социалния сектор и от пазара на труда (включително държавни органи). С цел да се дадат насоки и съвети по време на този решаващ етап и да се насърчи устойчивото интегриране на системата бяха поканени опитни коучъри от Австрия, които посетиха трите страни. Тези консултации се състояха по време на периода на изпълнение и тестване през месеците Май и Юни 2014 година.

Icon: Download   За изтегляне: Доклад за пилотно въвеждане на подкрепена заетост в България
Icon: Download   За изтегляне: Доклад за пилотно въвеждане на подкрепена заетост в Румъния
Icon: Download   За изтегляне: Доклад за пилотно въвеждане на подкрепена заетост в Турция

 

 

РП8 - Редактиране и финализиране

Въз основа на обратната връзка от изпълнението на тестваща фаза за прилагане на подкрепата заетост в трите страни за трансфер в България, Румъния и Турция, бяха направени окончателните редакции на инструментите. Румънската версия се предлага и на Унгарски език, заради живеещата Унгарска общност в Харгита.

Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за България - версия на Български език
Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за България - версия на Английски език

 

 

Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за Румъния - версия на Румънски език
Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за Румъния - версия на Унгарски език
Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за Румъния - версия на Английски език

 

 

 

 

Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за Турция - версия на Турски език
Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост за Турция - версия на Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В допълнение, оригиналният инструмент на Европейският съюз по подкрепена заетост бе преведен и на Български език.

Icon: Download   За изтегляне: Инструмент за подкрепена заетост на Европейският съюз по подкрепена заетост - версия на Български език

 

 

LOGIN