Text Size

Toplantılar

 

Başlangıç Toplantısı | 06.-07.12.2012 | Graz, Avusturya

İlk toplantımız 6 ve 7 Aralık 2012 tarihinde Avusturya’nın Graz şehrinde yapıldı.
Bütün ana ortaklarımızla projenin hedeflerini, amaçlarını, süreci ve farklı çalışma paketlerini ayrıntılı bir şekilde görüştük. Destekli İstihdam Aracını bir kez daha incelemek ve Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de arka plandaki durumun incelemesine yönelik anketler geliştirmek için de zaman ayırdık.

 

 

Icon: Download   GÜNDEM’i indirmek için tıklayınız.
Icon: Download   TUTANAK’ı indirmek için tıklayınız.
Icon: Download   DESTEKLİ İSTİHDAM ARACI’NIN SUNUMU için indir’i tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

2. Toplantı | 20-21 Haziran 2013 | Miercurea-Cuic/Csíkszerada, RO

Çalışma Grupları

20-21 Haziran 2013 tarihlerinde proje ortakları ikinci uluslarötesi toplantı için MiercureaCuic/ Csikszereda (Romanya)’da bir araya geldi. Mevcut Destekli İstihdam Aracını Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’de yapılan görüşmelerin sonuçlarına dayalı olarak, ülkelerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak önemli bir aşama olduğundan çalışma gruplarını bazı zorluklar bekliyordu.
Projenin ortakları, bir taraftan hedef kitleyle yani engelli bireylerle görüşürken, diğer taraftan da engelli bireyleri hâlihazırda istihdam eden ya da edecek olan şirketlerle ve engelli bireylere çeşitli hizmetler sunan kuruluşlarla da görüşmeler yaptılar. Toplamda 77 detaylı görüşme yapıldı, mevcut durum analizi toparlandı ve sonuçları özetleyen bir nihai rapor oluşturuldu.
Ayrıca, daha önceden yapılmış olan paydaş analizi de sunuldu. Bu, projenin hedef ülkelerdeki sonuçlarının sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya konulmasını sağlaması açısından önemliydi.

 

 

Csikszereda’da Engelli Bireylere Yönelik Hizmetler

İkinci proje ortakları toplantısı kapsamında engelli bireylere yönelik bir gündüz bakım merkezi olan “Szent Agoston” kurumunu ve Harghita Bölgesi Fiziksel Engelliler Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

 

 

Çalışma Grupları İşbaşında

Projenin asıl amacı Destekli İstihdam Aracı’nı Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’de ülkelerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak olduğu için çalışma grupları destekli istihdam aracı yaklaşımı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Teori ile uygulamayı bir araya getirmek çoğu zaman oldukça zordur. Yine de bu konuda çok sayıda tartışma yaptık ve güzel yaklaşımlar bulmayı başardık. Ve şimdi revizyon ve adaptasyon sürecine başlayabiliriz. Destekli istihdam Aracının yeni deneme versiyonu 2013 yılı Kasım ayında hazır olacak.

 

 

Sosyal Program

Harghita Dağı’nın yamaçlarında açık havada geleneksel yemekleri tadabileceğimiz bir akşam yemeği yedik. Bölge kaplıcaları ve şifalı banyoları ile tanınıyor; mineralli suları çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca, ünlü Macar (Sekler) yemeklerinden biri olan “Kürtős kalacs” ın nasıl yapıldığını görme fırsatı da yakaladık.

 

 

Icon: Download   GÜNDEM’i indirmek için tıklayınız.
Icon: Download   TUTANAK’ ı indirmek için tıklayınız.
Icon: Download   HAZIRLIK BELGESİ’ ni indirmek için tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

3. Toplantı | 16-17 Ocak 2014 | Plovdiv, Bulgaristan

Çalışma Grupları

Üçüncü ortaklar toplantısı 16-17 Ocak 2014 tarihinde Bulgaristan’da yapıldı. Toplantının ilk günü, toplantıya katılan kurumlar kendi ülkelerindeki faaliyetler konusunda bilgi alış verişinde bulundular. Diğerlerinin içinde, ortaklar Bulgaristan, Türkiye ve Romanya’daki farkındalık yaratma kampanyaları ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini anlattılar.
2013 yılı Kasım ayında yayınlanan Ara Rapora ek olarak, proje süreci içeriğe, organizasyona ve sonuçlara göre içten ve dıştan değerlendirildi. Proje koordinatörü değerlendirme sonuçlarının özetini sundu.
Toplantının büyük bir bölümü de Destekli İstihdam Aracının içeriğinin transfer ülkelerindeki başlangıç uygulamalarını görüşmeye ayrıldı. İş koçlarına eğitim verildi ve kişilerin seçilme sürecinde yer alan organizasyonlar desteklendi. Bütün uygulama aşamasını ve bu aşamanın değerlendirmesini 2014 yılı Haziran ayına kadar bitirme amacı ile, katılımcılar süreç içerisindeki bireysel uygulama adımlarını planladılar. 2014 yılı Haziran ayına kadar, koçlar ülkelere özgü yaklaşımları uygulamış olacak, ve böylelikle engelli bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonunun desteklenmesine katkıda bulunacaklardır.
Son olarak, proje ortakları 19 Eylül 2014 tarihinde de İzmir (Türkiye) de yapılacak büyük bir uluslararası final konferansı planlamaya başladılar.

 

 

Çalışma ziyareti

İkinci günün sonunda, proje ortakları Plovdiv şehrindeki “Görme Engelliler için Ulusal Rehabilitasyon Merkezi” ni ziyaret ettiler. Bu merkez görme engelli bireylerin tekrar topluma katılmaları için destek veren bir kurumdur. Bu kurum ülke genelindeki görme engelli bireylere temel mesleki eğitim ve rehabilitasyon sunar.
Bu kurum görme engelli bireylerin ebeveynleri ve akrabaları ile birlikte aktif olarak çalışır; bu da Plovdiv ve Sofya’daki üniversitelerin ‘sosyal pedagoji’ ve ‘özel pedagoji’ bölümlerindeki öğrenciler için mezuniyet öncesi bir deneyim kazanma şansı sunar. Görme Engelliler için Ulusal Rehabilitasyon Merkezinde temel rehabilitasyon verenler Bulgaristan Belediyelerinin, UBB ve ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu merkez görme engelliler için gündüz rehabilitasyon merkezleri ile bağlantılı olarak yerel otoritelere danışmanlık yapmaktadır.

 

 

Icon: Download   GÜNDEM için indir’i tıklayınız.
Icon: Download   TUTANAK için indir’i tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

4. Toplantı | 17-18Eylül 2014 | İzmir, Türkiye

17-18 Eylül 2014 tarihinde proje ortakları son uluslararası toplantı için İzmir (Türkiye)’de bir araya geldi.
Çalışma gruplarında; uygulama sürecinde iş koçlarından ve destekleyen proje ortaklarından alınan geri bildirimlere dayalı olarak elde edilen uygulama sürecinin değerlendirme materyallerinin sonuçları sunuldu. İnteraktif çalışma grupları oturumları boyunca, proje ortakları Destekli İstihdam Aracının transfer ülkeleri olan Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de bu aracın ilerideki kullanımını ve sürdürülebilirliğini görüşüldü. Ayrıca; üç transfer ülkenin uluslar ötesi kılavuzlarının revizyonu için elde edilen geri bildirimler ve fikirler görüşüldü ve uzlaşı sağlandı.

 

 

 

Icon: Download   GÜNDEM için indir’i tıklayınız.
Icon: Download   TUTANAK için indir’i tıklayınız.

 

 

 

Button: To Top

 

1. Uygulama Koçlarının Çalıştayı|
24-25 Eylül 2013 | Graz, Avusturya

2013 yılı Eylül ayında uygulama koçlarına yönelik ilk çalıştay Avusturya Graz’da yapıldı. İki gün boyunca, Romanyalı katılımcılar genel anlamda Avusturya’da ve özellikle de Jugend am Werk’de Destekli İstihdam yaklaşımının kavramsal olarak nasıl uygulandığına dair bilgi edindiler.
Çalıştayın amacı; katılımcıları Romanya’da iş desteği ve mesleki koçluk hizmetlerinin uygulanmasına koçluk yapmaları için eğitmekti. Ayıca, engelli bireyler için çok sayıdaki iş olanakları konusunda farkındalık yaratmaya da çalıştık. Yoğun fikir alışverişi, Jugend Am Werk’in içinde ve dışındaki tesislere yapılan bazı ziyaretler ve yöntemlerin tam olarak öğretilmesi; üç hedef ülkede de (Bulgaristan, Romanya, Türkiye) uygulama aşamasına doğru büyük bir adım atmamızı sağladı.
Sonraki adımlar için rota belirlendi: 2014 yılı Haziran ayında pilot aşamamızın sonunda, hedef ülkelerde başarıyla uygulanmış bir süreç hakkında bir rapor hazırlayabileceğimize inanıyoruz.

 

 

Button: To Top

 

2. Uygulama Koçları Çalıştayı | 10-11Aralık 2013 | Graz, Avusturya

İkinci uygulama koçları çalıştayı Graz’da yapıldı. Bulgaristan ve Türkiye’den gelen katılımcılara Destekli İstihdam kavramını uygulamaları için eğitim verildi.
İki gün süren çalıştay 2013 yılı Eylül ayında yapılan ilk çalıştay ile aynı içerik üzerine yoğunlaştı. Teorik girdilerin yanında, katılımcılar interaktif mesleki eğitim çalıştayını ve 'Team Styria Werkstätten GmbH' deki eğitim akademisini ziyaret ettiler.

 

 

Button: To Top

 

3. Uygulama Koçları Çalıştayı | 5-6 Haziran 2014 | İzmir, Türkiye

Üçüncü uygulama koçları çalıştayı İzmir’de yapıldı. Konak İşkur’dan seçilen bir grup çalışan Destekli İstihdam kavramını uygulamak için eğitildi.
iki gün süren interaktif çalıştay boyunca eğitmenler hem birey merkezli yaklaşımlar hem de Türkiye’deki engelli bireylerin ilerideki entegrasyonuna yönelik muhtemel yollar üzerinde durdular.