Text Size

Rezultate

 

WP2 - Managementul calităţii

În contextul proiectelor europene, evaluarea poate fi considerat un proces, care:

  • susţine proiectul și acţionează ca o verificare a îndeplinirii obiectivelor;
  • permite ca rezultatele să fie îmbunătăţite pe baza hotărârilor luate cu privire la valoarea şi calitatea proiectului şi
  • simplifică procesul de luare a deciziilor în timp ce îl asistă cu schimbări fundamentale în cadrul proiectului.
Icon: Download   Descarcă: Manualul Managementului Calităţii

 

 

WP4 - Strategia de exploatare și sustenabilitate a rezultatelor

Scopul fazei de exploatare a fost găsirea posibilităților pentru utilizarea durabilă a abordării angajării asistate în sistemele și piețele forței de muncă a țărilor-țintă, BG, RO și TR. Prin urmare, a fost necesar elaborarea unei strategii privind modul de a susţine în continuare acest concept în cadrul sistemului şi după ce susținerea proiectului pentru transferul în sine sa încheiat.

Icon: Download   Descarcă: Strategia de exploatare și sustenabilitate a rezultatelor

 

 

Analiza părţilor interesate este procesul de identificare a persoanelor sau grupurilor care pot afecta sau pot fi afectate de o activitate propusă, şi gruparea acestora în funcţie de impactul acestora asupra acţiunii şi impactul acţiunii asupra lor.

Icon: Download   Descarcă: Raportul analizei părţilor interesate
Icon: Download   Descarcă: Raportul analizei părţilor interesate - Anexa BG1
Icon: Download   Descarcă: Raportul analizei părţilor interesate - Anexa BG2
Icon: Download   Descarcă: Raportul analizei părţilor interesate - Anexa RO
Icon: Download   Descarcă: Raportul analizei părţilor interesate - Anexa TR1

 

 

 

 

 

 

 

În final a fost elaborat Strategia privind exploatarea şi sustenabilitatea.

Icon: Download   Descarcă: Strategia de exploatare şi sustenabilitate

 

 

Au fost organizate trei seminare de exploatare, după cum urmează:
Bulgaria: 1 Septembrie 2014 în Plovdiv (BG) - 62 de participanţi
România: 29 Aprilie 2014 în Harghita (RO) - 80 de participanţi
Turcia: 16. Octombrie 2014 în Izmir (TR) - aprox. 500 de participanţi

Icon: Download   Descarcă: Raport - Evaluarea seminarelor de exploatare

 

 

Pentru a oferi o privire mai atentă asupra sustenabilităţii proiectului T-EST a fost creat Raportul Final privind exploatarea.

Icon: Download   Descarcă: Raport final privind exploatarea

 

 

WP5 - Analiza privind adaptarea

N25: Analiza grilă privind identificarea potenţialului de adaptare a Setului de metode al Angajării Asistate.

Icon: Download   Pentru versiunea engleză, apăsaţi butonul "Descarcă"
Icon: Download   Pentru versiunea bulgară, apăsaţi butonul "Descarcă"
Icon: Download   Pentru versiunea maghiară, apăsaţi butonul "Descarcă"
Icon: Download   Pentru versiunea română, apăsaţi butonul "Descarcă"
Icon: Download   Pentru versiunea turcă, apăsaţi butonul "Descarcă"

 

 

 

 

 

 

 

N26: Raportul şi anexa potenţialului adaptării a angajării asistate

Icon: Download   Pentru raportul de sinteză, apăsaţi butonul "Descarcă"
Icon: Download   Pentru anexa raportului de sinteză, apăsaţi butonul "Descarcă"

 

WP6 - Adaptarea şi pregătirile pentru transfer

Un workshop de două zile pentru punere în aplicare și de transfer de antrenori a fost dezvoltat și implementat. Cinci antrenori din România au participat la primul atelier. Un al doilea workshop a avut loc în decembrie 2013, cu zece participanți din alte țări de transfer (Bulgaria și Turcia) şi unul al treilea a avut loc în Izmir (TR) în perioada 5-6 iunie 2014. În cadrul acestui workshop, angajaţi desemnaţi din cadrul agenţiei Konak Job-Kur au fost instruiţi să aplice conceptul angajării asistate.

Icon: Download   Descarcă: Programul workshopului de instruire I
Icon: Download   Descarcă: Programul workshopului de instruire II
Icon: Download   Descarcă: Programul workshopului de instruire III

 

 

 

 

Alte materiale de workshop sunt disponibile pentru descărcare pe blogul nostru. Vă rugăm accesaţi linkul următor.

 

N27 - N29: Manuale ale Angajării Asistate, adaptate cerinţelor specifice a Bulgariei, României, Turciei

Icon: Download   Descarcă: Versiunea de lucru a manualului - lb. bulgară
Icon: Download   Descarcă: Versiunea de lucru a manualului - lb. română
Icon: Download   Descarcă: Versiunea de lucru a manualului - lb. maghiară
Icon: Download   Descarcă: Versiunea de lucru a manualului - lb. turcă

 

WP7 - Implementarea pilot a Angajării Asistate

În perioada acestor activităţi a avut loc transferul efectiv și implementarea pilot a Angajării Asistate în țările BG, RO și TR. Ca o introducere la faza de implementare pilot, un instrument de feedback detaliat a fost dezvoltat pentru a permite înregistrarea completă a tuturor experienţelor acumulate cu această primă testare a abordărilor Angajării Asistate din cele trei țări partenere. Pe această bază, lucrătorii de angajare asistată, care fost instruiţi în prealabil pentru implementarea setului de lucru, au început punerea în aplicare a măsurile prevăzute de manualele naţionale a Angajării Asistate.
În cadrul acestei faze de testare, fiecare ţară parteneră a implicat persoane cu dizabilităţi, precum și organizații din sectorul social şi de pe piața forţei de muncă (inclusiv autorităţile publice). Antrenori cu experiență din Austria au vizitat cele trei țări cu scopul de a oferi orientare şi consiliere în această etapă crucială şi pentru a promova integrarea durabilă a sistemului. Aceste vizite de suport au avut loc pe parcursul perioadei de implementare pilot, între mai şi iunie 2014.

Icon: Download   Descarcă: Raportul de implementare - lb. bulgară
Icon: Download   Descarcă: Raportul de implementare - lb. română
Icon: Download   Descarcă: Raportul de implementare - lb. turcă

 

 

 

 

WP8 - Revizii şi finalizare

Pe baza feedback-ului a implementării pilot a conceptului Angajării Asistate în cele trei ţări de transfer Bulgaria, România și Turcia, au fost demarate activităţi de revizuire şi au fost completate manualele finale. Versiunea în limba română este de asemenea disponibil şi în limba maghiară.

Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - Bulgaria (lb. bulgară)
Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - Bulgaria (lb. engleză)

 

 

Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - România (lb. română)
Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - România (lb. maghiară)
Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - România (lb. engleză)

 

 

 

 

Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - Turcia (lb. turcă)
Icon: Download   Descarcă: Manual Angajare Asistată - Turcia (lb. engleză)

 

 

 

 

În plus, originalul set de instrumente al Uniunii Europene a Angajării Asistate (EUSE) s-a pus la dispoziţie în limba bulgară.

Icon: Download   Descarcă: Manual EUSE în limba bulgară