Text Size

Şedinţe de proiect

 

Kick-off Meeting | 6-7 decembrie 2012 | Graz, AT

Prima şedinţă de proiect a avut loc la data de 6 și 7 decembrie 2012 la Graz, Austria.
Cu toţi partenerii de bază s-a discutat în detaliu cu privire la obiectivele proiectului, procedura şi diferitele pachete de lucru. De asemenea, ne-am luat timp pentru parcurgerea Setului de metode a angajării asistate şi pentru a dezvoltarea chestionarelor care au creat baza analizei situaţiei în cele trei ţări Bulgaria, România şi Turcia.

 

 

Icon: Download   Pentru Ordinea de zi a şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Minutele şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Prezentarea Setului de metode, vă rugăm daţi click pe simbol.

 

 

 

Button: To Top

 

Cea de 2-a şedinţă de proiect | 20 la 21 iunie 2013 |. Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, RO

Unităţile de lucru

În perioada 20-21 iunie 2013, partenerii de proiect s-au întâlnit la Miercurea-Ciuc / Csíkszereda (România) pentru a doua şedinţă transnaţională de proiect. Unităţile de lucru au adus unele provocări, deoarece acum a început perioada adaptării Setului de metode a angajării asistate - bazat pe rezultatele interviurilor efectuate în România, Bulgaria şi Turcia.
Pe de o parte, interviurile au fost realizate cu grupul ţintă , de ex. persoane cu dizabilităţi. Pe de altă parte, partenerii au intervievat companii care vor sau au angajat deja persoane cu dizabilităţi, respectiv organizaţii care oferă o varietate de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi. În total, au fost realizate 77 de interviuri detaliate, o analiză situaţiei curente a a fost compilat şi un raport final a rezultatelor a fost compus.
În plus, a fost prezentat şi analiza părţilor interesate care au fost efectuat anterior. Asta a fost important, deoarece proiectul trebuie să garanteze o punere în aplicare durabilă a rezultatelor în ţările de transfer.

 

 

Servicii pentru persoanele cu dizabilităţi din Miercurea Ciuc

Ca parte a întâlniri de proiect, am vizitat de asemene, organizaţia "Szent Agoston", un centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita.

 

 

Grupurile de lucru în acţiune

Grupurile de lucru au lucrat foarte intens la conceptul noului set de metode adaptate la cerinţele specifice a ţărilor Bulgaria, România, Turcia, acesta fiind şi unul dintre obiectivele principale ale proiectului. Combina teoriei cu practica poate fi de multe ori destul de dificil. Totuşi, am discutat foarte mult, şi am reuşit să găsim abordări bune, astfel putem începe procesul de revizuire şi adaptare. Versiunea de lucru a noului set de instrumente va fi disponibil în noiembrie 2013.

 

 

Programe sociale

De-a lungul Muntelui Harghita am avut o cină comună în aer liber, cu mâncăruri tradiţionale. Regiunea este bine cunoscută pentru băile medicale; apele minerale sunt utilizate pentru multe tratamente medicale. Mai mult decât atât, am avut ocazia de a vedea cum se face unul dintre cele mai preţuite deserturi maghiare (Secuiesc), "Kürtős kalács".

 

 

Icon: Download   Pentru Ordinea de zi a şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Minutele şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Documentul de pregătire, vă rugăm daţi click pe simbol.

 

 

 

Button: To Top

 

A 3-a întâlnire | 16-17 ianuarie 2014 | Plovdiv, BG

Unităţile de lucru

Cea de 3-a şedinţă de proiect a avut loc între 16-17 ianuarie 2014 în Bulgaria. În prima zi a întâlnirii, organizaţiile partenere au prezentat activităţile realizate în fiecare ţară. Între altele, partenerii au raportat despre campania de conştientizare şi activităţile de diseminare efectuate în BG, RO şi TR.
Cu privire la raportul intermediar, care a fost publicată în noiembrie 2013, în care procesul de proiect a fost evaluat pe plan intern şi extern cu privire la conţinut, organizare şi rezultate, coordonatorul de proiect a prezentat rezultatele evaluării rezumate.
Cea mai mare parte a întâlnirii a fost dedicată discuţiilor privind începerea punerii în aplicare a setului de metode în ţările de transfer: Antrenorii au fost deja instruiţi, iar organizaţiile început procesul de selectare a persoanelor care urmează să fie sprijinite. Concentrându-ne pe obiectivul de a duce la bun sfârşit întreaga fază implementare şi evaluarea acestuia până în iunie 2014, participanţii au planificat etapele implementării potrivit procesului. Până în iunie 2014, lucrătorii de angajare asistată trebuie să aplice conceptele AA specifice fiecărei ţări şi, astfel, să contribuie la sprijinirea integrării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.
În final, partenerii de proiect au început organizarea conferinţei finale internaţionale, care va avea loc în 19 septembrie 2014, în Izmir, Turcia.

 

 

Vizită de studiu

La finalul celei de a 2-a zi şedinţă, partenerii au vizitat "Centrul Naţional de Reabilitare pentru persoanele nevăzători" din Plovdiv. Centrul este o instituţie de re-socializare pentru persoanele cu deficienţe la vedere. Acesta oferă reabilitare şi formare vocaţională pentru persoane cu deficienţe la vedere din întreaga ţară.
Instituţia colaborează activ cu părinţi şi rude a persoanelor cu deficienţe la vedere - este un centrul pentru asigurarea practicii a studenţilor la departamentele "pedagogie speciala" şi "pedagogie specială" din cadrul universităţilor din Sofia şi Plovdiv. În Centrul Naţional de Reabilitare sunt instruiţi şi instructori în reabilitare de bază pentru municipiile din Bulgaria, ONG-uri din ţară. Centrul oferă consultanţă autorităţilor locale cu privire la centrele de reabilitare de zi.

 

 

Icon: Download   Pentru Ordinea de zi a şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Minutele şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.

 

 

 

Button: To Top

 

A 4-a întâlnire | 17-18 septembrie 2014 | Izmir, TR

În perioada 17-18 septembrie 2014 partenerii de proiect s-au întâlnit pentru a patra şi ultima oară în cadrul proiectului.
Cu privire la unităţile de lucru, au fost prezentate rezultatele evaluării a perioadei de implementare, care s-a bazat pe feedbackul şi reflectările lucrătorilor de angajare asistată şi a partenerilor de proiect. În grupuri de lucru interactive, partenerii au discutat despre utilizarea şi sustenabilitatea metodei în cele trei ţări de transfer, BG, RO, TR. În plus, au fost dezbătute modalităţile de revizuire a manualelor transnaţionale bazat pe opiniile câştigate pe parcursul utilizării a acestuia.

 

 

 

Icon: Download   Pentru Ordinea de zi a şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.
Icon: Download   Pentru Minutele şedinţei, vă rugăm daţi click pe simbol.

 

 

 

Button: To Top

 

Primul workshop de instruire pentru trainerii de implementare|
24-25 septembrie 2013 | Graz, AT

A fost în luna septembrie 2013, când primul workshop pentru trainerii de implementare a avut loc la Graz, AT. Pe parcursul celor două zile, participanţii din România au primit nişte informaţii cu privire la modul în care conceptul angajării asistate este aplicat în general în Austria, şi în special la Jugend am Werk.
Scopul workshopului a fost de a instrui participanţii de a deveni traineri pentru implementarea lucrătorilor de AA în România. De asemenea am încercat creşterea gradului de conştientizare cu privire la posibilităţile de largă varietate a persoanelor cu dizabilităţi de a fi încadrat la un loc de muncă. I discuţie şi schimb de idei intens, mai multe vizite la facilităţi din interiorul şi exteriorul organizaţiei Jugend am Werk, şi o pregătire detaliată a metodelor, ne-a ajutat să ne apropriem mult de faza de implementare din cele trei ţări de transfer (Bulgaria, România, Turcia).
Cursul a fost stabilit pentru următoarele: Suntem încrezători că la sfârşitul fazei noastre pilot, în iunie 2014, vom fi în măsură să prezentăm un raport privind un proces de implementare cu succes în ţările de transfer.

 

 

Button: To Top

 

Al 2-lea workshop de instruire pentru trainerii de implementare |
10-11 decembrie 2013 | Graz, AT

Cel de-al doilea workshop pentru trainerii de implementare a avut loc tot în Graz. Participanţi din Bulgaria şi Turcia au fost instruiţi cu privire la aplicarea metodei angajării asistate.
Workshopul de doi zile a prezentat acelaşi probleme şi teme ca şi primul din septembrie 2013. Faţă de informaţiile teoretice, participanţii au vizitat atelierul de formare vocaţională integrativă şi "academia de formare" din cadrul "Team Styria Werkstätten GmbH".

 

 

Button: To Top

 

Al 2-lea workshop de instruire pentru trainerii de implementare |
5-6 iunie 2014 | Izmir, TR

Un al treilea workshop destinat trainerilor de implementare a fost organizat la Izmir. Un grup desemnat de către Konak İş-Kur a fost pregătit pentru folosirea şi aplicarea metodei angajării asistate.
Pe parcursul workshopului interactive de două zile, trainerii s-au concentrat pe metode centrate pe persoană şi alte modalităţi posibile de integrare a persoanelor cu dizabilităţi.