Text Size

Разпространение

 

Стратегия за разпространение и План за Действие

Icon: Download   За изтегляне: Стратегия за разпространениe
Icon: Download   За изтегляне: Стратегия за разпространениe – план за действие

 

 

Кампания за повишаване на осведомеността: Стратегия и план за действие

Icon: Download    Свалете: Кампания за повишаване на осведомеността – стратегия и план за действие
    Link: Dissemination Bulgaria Свалете: Доклад за Кампания за повишаване на осведомеността - България
    Link: Dissemination Romania Свалете: Доклад за Кампания за повишаване на осведомеността - Румъния
    Link: Dissemination Turkey Свалете: Доклад за Кампания за повишаване на осведомеността - Турция

 

 

Проектна брошура

За да изтеглите проектната брошура моля, натиснете върху конкретната версия по-долу.

Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Английската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Българската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Немската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Унгарската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Румънската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Турската версия.

 

 

Проект плакат

За да изтеглите плакат проекта моля, натиснете върху конкретната версия по-долу.

Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Английската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Българската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Немската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Унгарската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Румънската версия.
Icon: Download   Натиснете върху синята икона за да разгледате/изтеглите Турската версия.

 

 

Бюлетини на проекта

Научете повече за организирани от консорциума на проекти съвместни събития. Изберете съответният бутон...

Link: Dissemination Newsletters   Тук можете да намерите проектните бюлетини.

 

 

Още за разпространението

Конференция в Истанбул за заетостта на хората в увреждания

Международната конференция "Заетост на хората с увреждания. Повишаване на осведомеността и възможностите за работа" се проведе в Истанбул, Турция, на 27-28 Септември, 2013 година. Със своите 350-те участници от цяла Европа, конферецнията е една от най-големите и най-важните на тема "Подкрепена Заетост" през 2013 г..
Конференцията бе организирана от турското министерство за семейството и социалните въпроси. Модераторите бяха г-жа Соня Стасковияк от EASPD и г-жа Гюлдан Калем от Конак, нашите турски партньори по проекта.
Една от работните групи работи на тема "Нови методи за подкрепена заетост". Докато г-жа Маргарет Хадок, председател на EUSE (IE), представи много ценна информация от европейска гледна точка, г-жа Калем представи проекта T-EST като пример за прилагането на Подкрепената Заетост на национално равнище.

Icon: Download   За изтегляне: Дневен ред на конференцията в Истанбул, 2013
Icon: Download   За изтегляне: EASPD на конференцията в Истанбул, 2013

 

Финална конференция / 19 септ. 2014 / Измир, Турция

На 19 септември 2014г, в Измир се проведе финалната Т-ЕСТ конференция.
Международните участници бяха приветствани от Областният управител на Конака - Г-н Ахмет Йонал. Почитен гост на събитието беше Вице-директора EUSE (Европейски съюз за подкрепена заетост) - Г-н Робърт Елстън, който говори за Европейската стратегия за Подкрепена заетост. Много се радваме, че на конференцията представихме и резултатите от два подобни успешни проект – “RACE” и “Pass it on”. Освен това, резултатите от националните доклади от Турция, България и Румъния, наред с презентации за казусите, бяха особено интересни на публиката.
Успешната конференция, приключи с една много интересна дискусия.

 

 

Icon: Download   Дневен ред на заключителната конференция
Icon: Download   Основен говорител: - Г-н Робърт Елстън (Европейски съюз за подкрепена заетост)
Icon: Download   Презентация: Партньорството представя проекта T-EST
Icon: Download   Презентация: Резултати от проекта в България
Icon: Download   Презентация: Резултати от проекта в Румъния
Icon: Download   Презентация: Резултати от проекта в Турция
Icon: Download   Презентация на проекта Pass It On
Icon: Download   Презентация на проекта RACE

 

 

Специфични национални дейности по разпространение на резултати

Тази секция Ви предоставя информация, свързана с национални събития във всяка държава - партньор по проекта.

Link: Dissemination Bulgaria   Вижте повече за събития и новини от България.
     
Link: Dissemination Belgium   Вижте повече за събития и новини от Белгия.
     
Link: Dissemination Austria   Вижте повече за събития и новини от Австрия.
     
Link: Dissemination Italy   Вижте повече за събития и новини от Италия.
     
Link: Dissemination Rumania   Вижте повече за събития и новини от Румъния.
     
Link: Dissemination Turkey   Вижте повече за събития и новини от Турция.

 

LOGIN