Text Size

A projektről

 

A projekt időtartama

2012.11.01 – 2014.12.31 (2 év)

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Az 2010-2020-as Európai fogyatékosságügyi stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a fogyatékkal élők teljes körű hozzáférésének biztosítása az oktatás és a foglalkoztatottság területein. Számos európai országban, és azon kívül is, alkalmas és hatékony koncepciók hiányában, ezek a követelmények még mindig nem valósultak meg. Ebből kifolyólag a T-EST projekt közvetíti a TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS elvét , amely egy jól kidolgozott és sikeres szolgáltatás, a célcsoport számára biztosít teljes körű hozzáférést a munkaerőpiac, valamint a szakképzés területén.
A támogatott foglalkoztatás megtervezésére és alkalmazására kidolgozott segédeszköz alapján, amelyet egy korábbi Leonardo da Vinci partnerség keretén belül fejlesztettek ki, a projekt fő hangsúlya a szolgáltatás Bulgária, Románia és Törökország általi bevezetésére helyeződik. A támogatott foglalkoztatás hatására legfőképpen ezekben az országokban tapasztalható majd nagyobb mértékű pozitív irányú változás a fogyatékkal élők munkaerő-piaci elhelyezkedését, szakképzését és integrációját tekintve. Továbbá a projekt hozzásegíti e három országot a 2010-2020-as Európai fogyatékosságügyi stratégia prioritásainak teljesítésében a szakképzés és munkaerő-piac területén.
A transzferfolyamat hatékonyságának biztosítása érdekében az eszköztárat az adott országok nemzeti rendszeradottságaihoz és követelményeihez adaptálják a célországok helyzetének előzetes elemzése alapján. A szolgáltatás egy átfogó kísérleti alkalmazása során a partnerek közvetlenül megfigyelhetik a transzfer hatásait és következményeit. Továbbá az átadási és beépítési folyamat egy figyelemfelkeltő kampányba beágyazva hívja majd fel a vállalatok, a munkaerő-piaci intézmények, képzéseket nyújtó szervezetek és fogyatékos személyeknek szolgáltatásokat nyújtó alapítványok figyelmét és látja el őket részletes információkkal. A projekt eredményességének és hatékony kiaknázásának biztosítása érdekében, rendkívül fontos, hogy a támogatott foglalkoztatás értelmét minél szélesebb körben megismerjék.

A projekt célja és célkitűzései

A project fő célja a már kidolgozott és alkalmazott Támogatott Foglalkoztatási Eszköztár megközelítéseinek és eljárásainak átadása és beépítése olyan országokba, régiókba, ahol még nem működik hasonló szolgáltatás. A gördülékeny és fenntartható transzfer-folyamat biztosítása érdekében a T-EST projekt az alábbi célokat követi:

  • A fogyatékkal élők támogatási rendszerének és munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata és alapos elemzése a transzfer-országokban.(Bulgária, Románia and Törökország).
  • A támogatott foglalkoztatási eszköztár tartalmának adaptálása és kulturális módosítása a transzfer-országok helyzetéhez és szükségleteihez igazítva.
  • Az eszköztár lefordítása a transzfer-országok nyelvére.
  • A támogatott foglalkoztatás elvét tovább terjesztő és alkalmazó oktatók képzése, melynek során elsajátítják az eszköztár használatára vonatkozó ismereteket és sikeresen támogathatják az átadási folyamatot.
  • Az eszköztár alkalmazása a három befogadó-országban.
  • A transzfer-tevékenységek értékelése és visszajelzéseinek elemzése az eszköztár további terjesztéséhez, illetve tartalmának további adaptálásához és fejlesztéséhez.
  • Egy figyelemfelkeltő kampány tervezése és megvalósítása a transzfer-országokban, amely a támogatott foglalkoztatás és a 2010-2020-as Európai fogyatékosságügyi stratégia szakképzésre és oktatásra, illetve a foglalkoztatottságra gyakorolt hatását helyezi középpontba.

Ezen célkitűzések megvalósítása során biztosíthatjuk a már létező és sikeresen alkalmazott megközelítés átadását, amely a fogyatékkal élőket támogatja a képzésben és a munkaerő-piaci átmenetben. Ezáltal az érintett országokra jellemző helyzet jelentős javulása érhető el.

Projekt eredmények

A projekt eredményei a következők:

  • A célországok, Bulgária, Románia és Törökország igényeihez igazított eszköztár a támogatott foglalkoztatásról.
  • Egy képzési program továbbképző trénerek számára, akik tovább támogatják az eszközrendszer átadását és alkalmazását.
  • A támogatott foglalkoztatás szolgáltatásának három kísérleti alkalmazása a három transzfer országban.

A projekt tervezett hatása a fogyatékkal élők munkaerő-piaci hozzáférésnek minőségi javulása szakképzés, illetve a támogatott foglalkoztatás által Bulgáriában, Romániában és Törökországban.