Text Size

Hoşgeldiniz!

 

Engelli bireylerin eğitime ve işgücü piyasasına tam erişimlerini sağlamak 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin en önemli alanlarından biridir. Fakat birçok Avrupa ülkesinde uygun ve etkili destek kavramları hala mevcut değil. Bu nedenle, T-EST projesinin temel amacı son derece detaylı ve başarılı bir yaklaşımı; yani DESTEKLİ İSTİHDAM kavramını transfer etmektir.

T-EST yenilik transferi destekli istihdamın planlanması ve uygulanması aracına dayalıdır. Bu kavramın arkasındaki asıl amaç engelli bireylerin iş gücü piyasasına ve mesleki eğitime tam erişimlerini sağlamaktır. T-EST özellikle bu ülkelerde destekli istihdamın aslında şu ana kadar olmaması nedeniyle Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye odaklanır. Bir kere başarılı bir şekilde uygulanırsa, böylece, transfer projesi hem engelli bireylerin iş gücü piyasasına, mesleki eğitime katılımlarında ve entegrasyonlarında büyük bir ilerleme hem de bu üç ülkenin 2010-1020 Avrupa Engellilik Stratejisinin mesleki eğitim ve işgücü piyasasıyla ilgili alanlarındaki hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.