Text Size

Партньори

Координатор

Jugend am Werk Steiermark GmbH
Грац, Австрия

Logo: Jugend am Werk SteiermarkJugend am Werk е една от най-големите организации за социални услуги в Провинция Щирия. В цялата провинция повече от 600 служители работят услиено за интеграцията на хора с увреждания, за образованието на младите хора, за проблемите с трудовата заетост, за ранна и кризисна социална интервенция. Сертифицираната по Европейския стандарт ISO 9001:2008 организация с нестопанска цел Jugend am Werk има дългогодишен опит в тези сфери и предлага иновативни и съобразени с клиентите си услуги.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

Button: To Top

 

Основни партньори

EASPD - European Association of Service providers for Persons with Disabilities
Брюксел, Белгия

Logo: EASPDEASPD представлява 10.000 европейски организации, които предлагат услуги за хора с всякакви увреждания. Главната и цел е да промотира равни възможности за хората с увреждания чрез ефективни и качествени услуги. Работата им се основава на три стълба: въздействие, иновативност и информираност. Чрез своите четири специализирани комисии, тяхните работни групи и широка мрежа, EASPD имат отлични ресурси за изпълнение и разпространение на резултатите от проекта в цяла Европа.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

Търговско-промишлена палата Добрич
Добрич, България

Logo: CCI DobrichТърговско-промишлена палата Добрич е най-голямата работодателска организация в района на Добрич и е част от мрежата на българските търговско-промишлени палати. ТПП-Добрич подпомага, насърчава и представлява интересите на своите членове и други фирми в региона на местно, регионално, национално и международно ниво. Палатата има богат опит в проектите по програма „Учене през целия живот“, проекти за сътрудничество и иновации, в насърчаване на езиковото многообразие и междукултурния обмен, както и в програми за трансгранично сътрудничество. ТПП-Добрич има експертиза в области като практически решения и методология, национална реализация, както и за разпространение и валоризация на проектни резултати.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

 

 

Згура-М
Пловдив, България

Logo: ZGURA-MМисията на “Згура-М” е насочена главно към (ре)интеграцията, повишаването на работоспособността и независимият начин на живот на възрастните хора (55+), хората с увреждания и тези в неравностойно положение в обществото. Опитът на организацията е насочен главно към иновативните методи за обучение и представянето на нови подходи за учене и трудова реализация на хората с увреждания. В резултат е постигнато дълготрайно подобряване на качеството на предоставяните услуги за хората от тази група, за което двукратно е награждавана от Българската национална агенция “Център за развитие на човешките ресурси”. „Згура-М” осъществява още тясно взаимодействие с бизнес сектора посредством работодателската мрежа, включваща повече от 100 организации, позитивни към наемането на работа на хора с увреждания, а освен това се осъществява и тясно взаимодействие с крайните потребители (възрастни хора и хора с увреждания).

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

 

 

FormAzione Co&So Network
Флоренция, Италия

Logo: formAzioneFormazione Co&So Network е консорциум от десет социални кооперативa, опериращи в провинция Флоренция. Работят предимно по обществените поръчки на държавните институции, като управляват социалните услуги от тяхно име. Заедно с около 700 души от асоциираните кооперации, FCN съдейства за назначаването на работа на хората с увреждания, в съгласие с приоритетите на провинция Флоренция. Мрежата е развила силно партньорство с петте публични професионалните училища на Флоренция и има дългогодишен опит в проекти на ЕС. FCN е сертифицирана за качеството по стандарта ISO 9001:2008 и акредитиран като обучаващата институция за района на Тоскана.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Miercurea Ciuc, Romania

Logo: DGASPCDGASPC е социалния отдел на Окръжен Съвет на областта Харгита. Персонал от 750 служители работи с 1300 деца и възрастни хора с увреждания, като им предлага различни социални услуги. DGASPC ръководи два центъра за хора с увреждания и един център за възстановяване на хора с психиатрични увреждания. DGASPC се опитва да намери работа и насърчава самостоятелния живот на младежите, които идват от специалните училища, без семейна среда. Друга цел е интегрирането на повече от 7000 хора с увреждания, в на пазара на труда. DGASPC е координирал няколко проекта по програмите „ФАР "и" Регионална политика", както и национални проекти.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

 

 

T.C. Konak Kaymakamlığı (Konak District Governorship)
Измир, Турция

Logo: TC KonakKonak District Governorship е местен публичен орган, който координира и контролира всички дейности по отношение на образование, здравеопазване, култура и туризъм в областта. Konak е третият по големина район и бизнес център на град Измир. Той е домакин на различни търговско-промишлени палати, както и седалищата на редица големи компании. Konak DG има добри взаимотношения с тези дружества, което дава достъп до целевата група на проекта. Konak DG участва в два LdV проекта и неговия персонал има голям опит в централизирани проекти по Програмата" Учене през целия живот ".

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

 

 

ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
Анкара, Турция

Logo: Six PointSix Point Blind Association (SPBA) е основана от слепия академик Mithat Enc и приятелите му през 1950 г. През 1958 SPBA получава статут на обществено полезно сдружение. SPBA е активна организация, която е създала център за рехабилитация на слепи хора и техните семейства в Анкара. Освен това, SPBA насърчава създаването на четири фондации в различни провинции на Турция.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

Button: To Top

 

Асоциирани партньори

Bundessozialamt Landesstelle Steiermark
Грац, Австрия

Федералната социална служба (BASB) е отговорна за интеграцията на служители с увреждания. BASB координира и подпомага различни видове мрежи. Услугите и са насочени както към фирмите, така и към служителите.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

Асоциация „Детско сърце – Добрич“
Добрич, България

Основана през 1993 г., Асоциация „Детско сърце - Добрич“ обединява всички хора, свързани с проблемите на децата, страдащи от сърдечно-съдови заболявания: родители, лекари, кардиолози, психолози, социални работници и учители. Основната цел е да се подобри качеството на живот на децата чрез пълноценна социална интеграция.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

COMUNE DI FIRENZE
Флоренция, Италия

Министерството на социалните услуги и спорта на Община Флоренция фокусира работата си върху социалните проблеми на града. Услугите им са насочени към възрастни хора, хора с увреждания, хора с психични проблеми, имигранти, както и към наркозависими и алкохолици.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Флоренция, Италия

Confcooperative е една от двете най-големи асоциации на кооперативите в Италия. Има филиали във всичките девет провинции на Тоскана и е разделена на 7 федерации.

 

MGK CONSULTANCY
Анкара, Турция

MGK e международна консултантска фирма, занимаваща се с управление на проекти, изграждане на мрежи, личностно развитие, подготовка на институционален капацитет и др. MGK също така осигурява обучение и консултантски услуги.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies General Directorate for Elderly Services and Disabled Persons
Анкара, Турция

Мисията на Генерална дирекция на услугите за възрастни хора и лица с увреждания е да координира политиката и стратегията по отношение на възрастните хора и хората с увреждания на национално ниво. Тя се фокусира върху пълното участие на целевата група в социалния живот.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.

 

 

 

Button: To Top

 

Resigned partners

АСОЦИАЦИЯ МАРИЯ КЮРИ
Пловдив, България

Logo: MCAДейностите на асоциация „Мария Кюри“ са предимно насочени към трудовата заетост, професионално ориентиране, консултиране и обучение.на хората с различни видове увреждания.Освен това, асоциацията работи с възрастни хора с цел подобряване на техните способности за независим живот. Екипът асоциацията има обширни познания по въпроси, свързани с образованието, обучението и заетостта. Те са ръководили и координирани голям брой национални и международни проекти с участието на повече от 7000 души годишно.

Icon: Link   За да разгледайте официалният уеб сайт на организацията моля, натиснете върху синята икона в ляво.
Icon: Download   За да отворите презентацията на организацията, моля, натиснете върху иконата в ляво.

 

 

 

LOGIN