Text Size

Çıktılar

 

WP2 - Kalite Yönetimi

Avrupa proje çalışması kapsamında, değerlendirme şöyle bir süreç olarak görülebilir: Değerlendirme:

  • projeyi destekler ve hedeflere erişilip erişilemediğinin kontrolünü sağlar;
  • projenin değeri ve kalitesi ile ilgili varılan düşüncelere dayanan sonuçların geliştirilmesini sağlar ve
  • projede gerekli olan temel değişikliklere yardımcı olarak karar vermeyi kolaylaştırır.
Icon: Download   İndir: Kalite Yönetimi Kılavuzu

 

 

WP4 – Faydalanma ve Sürdürülebilirlik Stratejisi

Faydalanma aşamasının amacı; hedef ülkeler olan Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin sistemlerinde ve işgücü piyasalarında Destekli İstihdam yaklaşımının sürdürülebilir kullanımına imkan sağlamasıdır. Bu nedenle; bu kavramın ve yaklaşımın projenin transfer desteği sona erdikten sonra sistem içerisinde nasıl devam ettirileceğine yönelik bir strateji belirlemek gerekliydi.

Icon: Download   İndir: Faydalanma ve Sonuçların Sürdürülebilirliği

 

 

Paydaş analizi; önerilen bir eylemi etkileyebilen ya da böyle bir eylemden etkilenebilme ihtimali olan bireyleri ya da grupları belirleme ve onları eyleme olan etkilerine ve eylemin onların üzerinde olan etkisine göre sınıflandırma analizidir.

Icon: Download   İndir: Paydaş Analiz Raporu
Icon: Download   İndir: Paydaş Analiz Raporu – Ek Bulgaristan 1
Icon: Download   İndir: Paydaş Analiz Raporu – Ek Bulgaristan 2
Icon: Download   İndir: Paydaş Analiz Raporu - Ek Romanya
Icon: Download   İndir: Paydaş Analiz Raporu – Türkiye 1

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak, Faydalanma ve Sürdürülebilirlik Stratejisi geliştirildi.

Icon: Download   İndir: Faydalanma ve Sürdürülebilirlik Stratejisi

 

 

Üç faydalanma semineri organize edildi:
Bulgaristan: 1 Eylül 2014 Plovdiv (BG) - 62 katılımcı.
Romanya: 29 Nisan 2014 Harghita (RO) - 80 katılımcı.
Türkiye: 16Ekim 2014 İzmir (TR) - yaklaşık 500 katılımcı.

Icon: Download   İndir: Faydalanma Semineri Değerlendirme Raporu

 

 

T-EST projesinin sürdürülebilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir Nihai Faydalanma Raporu oluşturuldu.

Icon: Download   İndir: Nihai Faydalanma Raporu

 

 

WP5 – Uyarlama Analizi

N25: Destekli istihdam aracının uyarlanmana ilişkin potansiyelin tespiti için uyarlama analizi kılavuzu.

Icon: Download   İngilizcesi için indir’i tıklayın.
Icon: Download   Bulgarcası için indir’i tıklayın.
Icon: Download   Macarcası için indir’i tıklayın.
Icon: Download   Romencesi için indir’i tıklayın.
Icon: Download   Türkçesi için indir’i tıklayın.

 

 

 

 

 

 

 

N26: Uyarlanma potansiyeli özet raporu ve eki.

Icon: Download   Özet rapor için indir’i tıklayın.
Icon: Download   Özet raporun eki için indir’i tıklayın.

 

WP6 – Uyarlama ve Transfer Hazırlığı

Uygulama ve transfer koçlarına yönelik 2 günlük eğitim çalıştayı geliştirildi ve uygulandı. İlk çalıştaya Romanya’dan beş eğitim koçu katıldı. A second workshop was held in December 2013 with ten participants from the other transfer countries (Bulgaria and Turkey). A third workshop for implementation coaches took place in Izmir (TR) from 5 to 6 June, 2014. During this workshop, selected employees of Konak İş-Kur were trained to apply the Supported Employment concept.

Icon: Download   İndir: Eğitim çalıştayı 1 gündemi
Icon: Download   İndir: Eğitim çalıştayı 2 gündemi
Icon: Download   İndir: Eğitim çalıştayı 3 gündemi

 

 

 

 

Further workshop material is available for download via our blog. Please follow the link.

 

N27 - N29:Destekli İstihdam Aracı elkitapları Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda bu ülkelere göre ayrı ayrı uyarlandı.

Icon: Download   İndir: El Kitabı Taslağı – Bulgaristan
Icon: Download   İndir: El Kitabı Taslağı - Romanya
Icon: Download   İndir: El Kitabı Taslağı – Romanya (Macarca çeviri).
Icon: Download   İndir: El Kitabı Taslağı – Türkiye

 

WP7 - Destekli İstihdam Deneme Uygulaması

Bu iş paketi döneminde, Destekli İstihdamın Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki deneme uygulamaları ve bu ülkelere gerçek transferi gerçekleşti. Üç ortak ülkede Destekli İstihdam yaklaşımının ilk denemesinde elde edilen tüm kazanımların tam olarak kayıt altına alınmasını sağlamak için deneme uygulaması aşamasına bir giriş olarak; detaylı bir geri bildirim aracı geliştirildi. Bu bağlamda, bu zorluklarla başa çıkabilmek için üç transfer ülkesindeki eğitim almış uygulama koçları destekli istihdamın ülkelere özgü kılavuzlarında belirtilen adımları uygulamaya başladılar.
Bu deneme aşamasına, her ortak ülkeden engelli bireyler, sosyal sektörde ve iş piyasasında (kamu kurumları dahil) faaliyet gösteren organizasyonlar katıldı. Bu önemli aşamada rehberlik etmek, danışmanlık sağlamak ve sistemin sürdürülebilir entegrasyonunu geliştirmek için Avusturya’daki deneyimli meslek koçları bu üç transfer ülkesine destek ziyaretleri yaptılar. Bu destek ziyaretleri 2014 yılı Mayıs ve Haziran aylarında deneme uygulama sürecinde yapıldı.

Icon: Download   İndir: Bulgaristan Uygulama Raporu
Icon: Download   İndir: Romanya Uygulama Raporu
Icon: Download   İndir: Türkiye Uygulama Raporu

 

 

WP8 - Gözden Geçirme ve Son Şeklini Verme

Üç transfer ülke Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki Destekli İstihdam Uygulamasından elde edilen geri bildirimlere dayalı olarak, son gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirildi ve el kitapları tamamlandı. El kitabının Romence versiyonuna ayrıca Macarca olarak da erişilebilir.

Icon: Download   İndir: El Kitabı BULGARİSTAN in Bulgarca
Icon: Download   İndir : El Kitabı BULGARİSTAN in İngilizce

 

 

Icon: Download   İndir : El Kitabı ROMANYA in Romence
Icon: Download   İndir : El Kitabı ROMANYA in Macarca
Icon: Download   İndir : El Kitabı ROMANYA in İngilizce

 

 

 

 

Icon: Download   İndir : El Kitabı TÜRKİYE in Türkçe
Icon: Download   İndir : El Kitabı TÜRKİYE in İngilizce

 

 

 

 

Ayrıca, Avrupa Destekli İstihdam Birliği’nin (EUSE) orijinal el kitabına Bulgarca olarak erişilebilir.

Icon: Download   İndir : EUSE El Kitabı Bulgarca